Kontakt/Info

Rikke Steenskov Udengaard, Stifter af Lash Bar Copenhagen, Lash Bar Academy & Aspire by Lash Bar, har gennem flere år undervist, ikke kun i skønhedspleje & make up, men også i påsætning af vippe extensions samt brow styling.

På baggrund af de mange års erfaring, research og uddannelser, har hun udviklet en enestående påsætningsteknik og ekseptionel viden omkring forskønnelse af vipper og bryn. Derfor har hun også opnået at sammensætte en af de bedste uddannelser til vippetekniker, som også er kendt udover Danmarks grænser. Lash Bar Academy findes derfor også nu i Sverige samt med samarbejdspartnere i Norge, og flere lande er på vej. Lash Bar er på få år nu blevet et internationalt kendt Brand!

Rikke er uddannet makeup artist, læge-eksamineret kosmetolog, vippetekniker og officiel Master Trainer for BL Lashes, samt efteruddannet af volume lash eksperter fra Rusland, England og USA. Hun er uddannet Master Brow trainer hos celebrity Brow stylist, Kelley Baker i Los Angeles samt af BDB i Beverly Hills, Californien.

Rikke er dommeransvarlig og medarrangør ved det årlige DM i Vipper, samt udvalgt som professionel international dommer siden 2014, ved nogle af de største udenlandske/internationale vippekonkurrencer verden over, bl.a i USA, Vietnam, Italien, England, Tyskland, Norge, Sverige, Spanien, Skotland, Tjekkiet m.fl.

Rikke rejser derudover rundt som speaker/foredragsholder ved internationale konferencer, og hun reseacher stadig meget efter viden omkring vippebehandlinger og produkter, for at udvikle og gøre Lash Bar Academy til det bedste uddannelses sted indenfor vippeteknik & brow styling.

Derudover udvikler hun også professionelle vippeprodukter under hendes eget brand; ASPIRE by Lash Bar.

 

 

 

 

LASH BAR COPENHAGEN

Lash & Brow Couture Salon

Store Kongensgade 19A

1264 København K

Tlf: +45 28 26 26 22

     Mail: lashbar@lashbar.dk

Ass. Manager: Maja Bladt

 

Åbningstider Salon:

Mandag - Fredag            08:00 - 20:00

Lørdag                          10:00 - 16:00

Søndag                                    Lukket

 

NB: Ved afbud/ændring af tidsbestilling kontaktes salonen. Afbud skal ske senest 24 timer før via E-mail. Ved for sen afmeldelse betales 50% af behandlingens pris, ved udeblivelse faktureres fulde beløb.

NB: Vi elsker hunde, små børn og babyer, men fraråder at medbringe dem til behandling af sikkerhedmæssige årsager, samt af hensyn til andre kunder. Du har heller ikke mulighed for at holde øje med barnet under behandlingen.

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

LASH BAR ACADEMY

Hovedkontor og Uddannelse

Østergade 6, 1. sal

1100 København K

Tlf: +45 28 26 70 58

Mail: academy@lashbar.dk   

 

Åbningstider Academy:

Mandag - Fredag            09:00 - 16:00

Lørdag - Søndag                       Lukket

 

 

NB Kontakt vedr. Presse, Events, sponsor, Messer mv.

Send mail til info@lashbar.dk

 

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig vedr. EU's datalovgivning 25/5-2018

 

1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lash Bar er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Lash Bar Copenhagen

Store Kongensgade 19A

1264 København K

info@lashbar.dk

CVR.NR 37103616

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores wellness-behandlinger/frisør-behandlinger/behandlinger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

3. Kategorier af personoplysninger Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: rådgivere og databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer Vi vil ikke overføre nogle af dine personoplysninger til modtagere uden for EU, EØS eller andre.

6. Opbevaring af dine personoplysninger Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. eller via link når du modtager emails fra os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

8. Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

AFBESTILLINGS POLITIK OG TILLÆG Afbud skal meddeles 24 t. i forvejen ellers opkræves gebyr på 50% af prisen og ved udeblivelse opkræves 100% af prisen.

CANCELLATION POLICY AND SURCHARGES: Cancellations must be made at least 24 hours prior to treatment start to avoid a 50% charge. Failing to meet for treatment/No show, will be charged with a 100%. 

Copyright 2019 © LASH BAR  

Copenhagen/Denmark