Kontakt/Info

Rikke Steenskov Udengaard, Stifter af LASH BAR, Lash Bar Academy samt Lash Bar PRO, hvor hun sælger hendes egen produktserie; Aspire by Lash Bar. Hun har gennem flere år undervist, ikke kun i skønhedspleje & make up, men også i forskellige påsætningsteknikker af eyelash extensions samt brow styling. Derudover har hun i 2019 udviklet hendes eget Keratin Lash Lift System, produceret i EU efter helt ny innovativ teknologi. Systemet er lanceret i Danmark, Sverige & Norge. Dubai/Doha samt USA er på vej. Hendes professionelle produkter sælges under navnet Aspire by Lash Bar. 

Rikke startede allerførst op i hendes egen kælder på Amager tilbage i 2010, hvor hun sad som vippetekniker. Det gik hen og blev til fuldtid, da hun efter 6,5 år mistede sit faste job på Hotel D'Angleterre, grundet nedlukningen for renovation i 2011+2012. Derfor besluttende hun sig for, at åbne den første salon udelukkende med vippe & bryns behandlinger i Danmark. I foråret 2012 åbnede Lash Bar på Store Kongensgade i Kbh. K med stor succes. Siden 2011 har hun også undervist i hendes påsætningsmetode samt i Lash Lift. Forespørgslen på undervisningen tog til i 2012, hvilket resulterede i at hendes elever ønskede at købe og benytte de produkter hun underviste i, og hun måtte derfor oprette et lager af professionelle produkter, som hun indkøbte i Korea & USA, og derefter selv pakkede og solgte ud fra hendes kælder på Amager. På meget kort tid havde hun fået 4 fuldtidsansatte i salonen, og i 2013 åbnede Rikke det første akademi i Nordeuropa, udelukkende med fokus på uddannelser i eyelash extensions og brow styling hele året rundt. Dertil fik hun udviklet en webshop til salg af de professionelle produkter, og i 2014 blev der ikke længere plads til at have produktlageret derhjemme. Der blev åbnet stort lager op i Glostrup, hvor der også var plads til at ekspandere. Nu sælges hendes produkter i hele Skandinavien, og der åbnes op for globalt salg i løbet af 2019!

På baggrund af de mange års erfaring, research og uddannelser, har hun udviklet en enestående påsætningsteknik og ekseptionel viden omkring forskønnelse af vipper og bryn. Derfor har hun også opnået at sammensætte en af de bedste uddannelser til vippetekniker, som også er kendt udover Danmarks grænser. Lash Bar Academy findes derfor også nu i Sverige samt med samarbejdspartnere i Norge, og flere lande er på vej. LASH BAR er på få år blevet et internationalt kendt Brand!

Rikke er mor til 2, gift med Jacob som er Flyveleder, og hun er uddannet makeup artist, læge-eksamineret kosmetolog, vippetekniker og officiel Master Trainer for BL Lashes. Hun er efteruddannet af volume eksperter fra Rusland, England og USA. Hun er uddannet Master Brow trainer hos celebrity Brow stylist, Kelley Baker i Los Angeles samt af BDB i Beverly Hills, Californien.

Rikke er dommeransvarlig og medarrangør ved det årlige DM i Vipper, samt udvalgt som professionel international dommer siden 2014, ved de største udenlandske/internationale vippekonkurrencer verden over, bl.a i USA, Vietnam, Australien, Italien, England, Tyskland, Skandinavien, Spanien, Skotland, Tjekkiet m.fl. Hun rejser derudover rundt som speaker/foredragsholder ved internationale skønheds konferencer/events, og hun researcher hele tiden efter viden omkring vippebehandlinger og produkter, for at udvikle og gøre Lash Bar Academy til det bedste uddannelses sted indenfor vippeteknik & brow styling.

 

 

 

 

LASH BAR 

Lash & Brow Couture Salon

Helmfeltsgatan 8

211 48 Malmø, Sverige

Tlf: +46 072 857 59 15

     info@lashbar.dk

    sandra@lashbar.se

 

Åbningstider Salon:

Mandag - Fredag            10:00 -18:00

Lørdag                          10:00 - 16:00

Søndag                                    Lukket


OBS VARIENDE ÅBNINGSTIDER GRUNDET COVID-19 


NB: Ved afbud/ændring af tidsbestilling kontaktes salonen: Afbud skal ske senest 24 timer før via E-mail. Ved for sen afmeldelse betales 50% af behandlingens pris, ved udeblivelse faktureres fulde beløb.

NB: Vi elsker hunde, små børn og babyer, men fraråder at medbringe dem til behandling af sikkerhedmæssige årsager, samt af hensyn til andre kunder. Du har heller ikke mulighed for at holde øje med barnet under behandlingen.

  

 

*****************************************************


 LASH BAR ACADEMY

Uddannelse

Store Kongensgade 14, 2. t.v.

1050 København K

Tlf: +45 28 26 70 58

Mail: academy@lashbar.dk   

 

Åbningstider Academy:

Mandag - Fredag            09:00 - 13:30

Lørdag - Søndag                       Lukket

 


LASH BAR PRO

Hovedkontor, Salg & Showroom

Store Kongensgade 14, 2. t.h.

1050 København K

Tlf: +45 61 61 88 88 

Mail: contact@lashbarpro.com

www.lashbarpro.com   

 

Kontor & Showroom:

Mandag - Fredag            09:00 - 15:30

Lørdag - Søndag                       LukketNB Kontakt vedr. Presse, Events, sponsor, Messer mv.

Send mail til info@lashbar.dk

 

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig vedr. EU's datalovgivning 25/5-2018

 

1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lash Bar er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Lash Bar Copenhagen

Store Kongensgade 19A

1264 København K

info@lashbar.dk

CVR.NR 37103616

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores wellness-behandlinger/frisør-behandlinger/behandlinger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

3. Kategorier af personoplysninger Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: rådgivere og databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer Vi vil ikke overføre nogle af dine personoplysninger til modtagere uden for EU, EØS eller andre.

6. Opbevaring af dine personoplysninger Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. eller via link når du modtager emails fra os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

8. Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

AFBESTILLINGS POLITIK OG TILLÆG Afbud skal meddeles 24 t. i forvejen ellers opkræves gebyr på 50% af prisen og ved udeblivelse opkræves 100% af prisen.

CANCELLATION POLICY AND SURCHARGES: Cancellations must be made at least 24 hours prior to treatment start to avoid a 50% charge. Failing to meet for treatment/No show, will be charged with a 100%. 

Copyright 2019 © LASH BAR  

Copenhagen/Denmark